VietFinlit

Công trình khoa học công bố


SÁCH

 Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân
 Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam
 Chủ biên: TS Đinh Thị Thanh Vân, TS Lê Trung Thành
 NXB ĐHQGHN (2015)
 Cuốn sách tập hợp các kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân và dịch vụ tài chính cá nhân; các kinh nghiệm phát triển dịch vụ tài chính cá nhân tại các nước; và thực trạng phát triển dịch vụ tài chính cá nhân ở Việt Nam.

 


Quản lý tài chính cá nhân & khởi nghiệp

Chủ biên: TS. Đinh Thị Thanh Vân, TS Nguyễn Đăng Tuệ (Đồng chủ biên)

NXB Khoa Học và Kỹ Thuật (2017)

 

 


BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần, A. (2017). Đào tạo tài chính nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiêp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp. Ký yếu hội thảo quốc tế: Thúc đẩy tiếp cận tài chính tại Việt Nam. Tập 1 ngày 28/09/2017.

Chi tiết


 Trần, A. (2017). Đào tạo tài chính cá nhân nâng cao khả năng tiếp cận tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và một số bài học cho Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng mục lục số 14. Tháng 7 năm 2017.

Chi tiết


 Đinh, V. (2017). Chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính trong bối cảnh tài chính toàn diện. Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ. Tháng 5. 2017.

 Chi tiết


 Nguyễn, T. Các phương thức giáo dục tài chính cá nhân cho thanh niên trên thế giới và bài học kinh nghiệm với Việt Nam. Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội 29 (3/2017) 69-77.

 Chi tiết


 Nguyễn, T. Kinh nghiệm tổ chức hệ thống giáo dục tài chính cá nhân trong chương trình phổ thông trên thế giới và bài học đối với Việt Nam. Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn tập 3, số 1 (2017) 110-124.

 Chi tiết


 Nguyễn, T & Lê, L. Phương pháp quản lý tài chính cá nhân thông qua lập báo cáo quản lý tài chính cá nhân (11/2016).

 Chi tiết


 Nguyễn, T & Lê, L. Đánh giá hệ thống chương trình giáo dục tài chính cá nhân ở Singapore và những gợi ý áp dụng với Việt Nam (10/2016).

 Chi tiết


 Nguyễn, T. (Tháng 9/2016). Nâng cao nhận thức tài chính cá nhân tại Australia và một số bài học với Việt Nam. Tạp chí Giáo dục và Xã hội số 66 (127).

 Chi tiết


 Đinh, V. & Nguyễn, H. (2016). Đo lường và đánh giá các yếu tố tác động tới hiểu biết tài chính cá nhân của  sinh viên. Tạp chí Ngân hàng, NHNN, số 18, tháng 9 năm 2016, trang 11-15.

 Chi tiết


 Nguyễn, T & Hoàng, A. Mạng lưới cung cấp chương trình giáo dục tài chính tại Thái Lan và kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học số 18 (Tháng 2/2016).

 Chi tiết


 Đinh, V. & Nguyễn, T. (2015). Đo lường năng lực hành vi tài chính: Chuẩn mực quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, số 14, tháng 7 năm 2015.

 Chi tiết


Đinh, V. (2015). Đào tạo chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân ở Mỹ và một số gợi ý cho Việt Nam. Tạp chí Thị trường tài chính và tiền tệ. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Tháng 3 năm 2015. 

 Chi tiết


 

 

 

 

  • Nhóm nghiên cứu Tài chính cá nhân Việt Nam, Khoa Tài Chính Ngân Hàng, Nhà E4, Đai học Kinh Tế, ĐHQG, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • 0912.760.699 - 0912.760.699
  • vietfinlit@gmail.com