VietFinlit

Sứ mệnh


Nhóm nghiên cứu tài chính cá nhân Việt Nam được thành lập bởi đội ngũ các nhà nghiên cứu, các nhà khảo sát thực tiễn và các nhà hoạch định chính sách, họ là những người quan tâm đến việc nâng cao kiến ​​thức về tài chính cho người Việt Nam. Mục tiêu chính của nhóm là tiến hành các nghiên cứu có chất lượng cao liên quan đến giáo dục tài chính và tài chính cá nhân, giáo dục và đào tạo về tài chính cho xã hội đồng thời kết nối người sử dụng và nhà cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân đến với nhau. Bằng những việc làm như vậy, mạng lưới nhóm nghiên cứu sẽ góp phần vào việc đẩy mạnh phát triển thị trường tài chính, sự thịnh vượng trong nền kinh tế và phúc lợi của người dân Việt Nam.

Mục tiêu phấn đấu của nhóm nghiên cứu tài chính cá nhân Việt Nam là trở thành nơi lưu trữ thông tin lớn nhất trong đó các cá nhân có thể tìm hiểu kiến ​​thức hữu ích về giáo dục tài chính cá nhân, đồng thời cũng là địa điểm lớn nhất để thúc đẩy mối quan hệ nghiên cứu bền vững và hiệu quả công việc giữa các nhà nghiên cứu và các nhà khảo sát thực tiễn trong các sản phẩm và dịch vụ tài chính cá nhân mà họ cùng tạo ra, đồng thời là một nền tảng cho đội ngũ nhóm Tài chính cá nhân để khởi động các chương trình đào tạo trên toàn quốc trong quản lý tài chính cá nhân.

  • Nhóm nghiên cứu Tài chính cá nhân Việt Nam, Khoa Tài Chính Ngân Hàng, Nhà E4, Đai học Kinh Tế, ĐHQG, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • 0912.760.699 - 0912.760.699
  • vietfinlit@gmail.com