VietFinlit

Đề tài

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tài chính cho cá nhân, hộ gia đình định hướng khởi nghiệp

Đề tài cấp Đại học Quốc gia, phối hợp cùng Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

Chi tiết
First Previous
1
Next Last
    Page 1 of 1    
  • Nhóm nghiên cứu Tài chính cá nhân Việt Nam, Khoa Tài Chính Ngân Hàng, Nhà E4, Đai học Kinh Tế, ĐHQG, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • 0912.760.699 - 0912.760.699
  • vietfinlit@gmail.com